Wśród absolwentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW krąży definicja terminu "geografia" przypisywana wybitnemu przedstawicielowi tej dziedziny nauki, profesorowi Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu, która uznaje, że "Geografia jest tym, czym się zajmują geografowie". O ile można tej definicji zarzucić pewne uproszczenie, to z całą pewnością jest to jedyna definicja, która kompleksowo opisuje, czym jest geografia i nie pomija żadnego jej aspektu. 

Skoro geografia jest tak obszerną dziedziną wiedzy, więc opanowanie wszystkich jest zawiłości często jest przykre i wymaga dużej ilości czasu. To dlatego w naszym liceum staramy się oswajać geografię, szukać sposobów łatwiejszego jej zrozumienia i wyjaśnienia zjawisk geograficznych. Często pomaga nam w tym niestandardowe podejście do lekcji, korzystanie z dodatkowych materiałów, udział w projektach oraz odrobina poczucia humoru. 

Poniżej znajdziecie ciekawe linki wraz z krótkim opisem, czego możecie się po nich spodziewać i w jakim stopniu może Wam to pomóc zrozumieć geografię. 

 
Projekty edukacyjne

Odyssey - Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu uczniowie otrzymują pakiety materiałów na wybrane tematy (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), które mają na celu przygotowanie ich do przeprowadzenia debaty typu oksfordzkiego. Ponadto w ramach projektu nauczyciele różnych przedmiotów mogą przeprowadzić z uczniami lekcje w zakresie poprawy umiejętności komunikacji, budowy argumentów i kontrargumentów, unikania podstawowych błędów logicznych. 

EDU-ARCTIC - Międzynarodowy projekt realizowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Pomaga lepiej poznać obszar Arktyki, zarówno przyrodę tego miejsca, jak i zwyczaje i gospodarkę zamieszkujących je ludzi. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w lekcjach online, m.in. prowadzonych z Polskiej Stacji Polarnej HORNSUND na Spitsbergenie. 

ERIS - Zestaw pakietów edukacyjnych wyjaśniających zagadnienia takie jak: trzęsienia ziemi, lodowce, promieniowanie UV, klimat Arktyki, geomagnetyzm. Oprócz pakietów w języku polskim są także dostępne wersje w językach: angielskim, rumuńskim i francuskim. 

Filmy

How Tides Work - film na YouTube wyjaśniający powstawanie pływów morskich. 
Spring and Neap Tides - mega proste wyjaśnienie, dlaczego pływy syzygijne mają większą amplitudę niż pływy kwadraturowe.

Układ Słoneczny większy niż się wydaje - wywiad z Karolem Wójcickim, wybitnym popularyzatorem nauk o Kosmosie. W debiutanckiej roli reportera - pan Piotr Stankiewicz, nauczyciel geografii w Potockim. 

GIS - krótki film mówiący, czym są Geograficzne Systemy Informacyjne.

Szlak Orlich Gniazd - 13-minutowy film o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Jak powstaje energia elektryczna - TAURON - Film z serii National Geographic o produkcji energii elektrycznej w Polsce

Polska morska - trochę propagandowy, ale ciekawy film o gospodarce morskiej

Dolina Lotnicza - aktualności/informacje z Podkarpacia

Afryka buduje wielki zielony mur - gospodarowanie w strefie Sahelu

Aplikacje

Map Projection Transitions - siatki kartograficzne w odwzorowaniach Mollweidego, Eckerta czy Mercatora zawsze były dla uczniów (a często i nauczycieli) czarną magią. W tej aplikacji nadal nią są, ale przynajmniej się ruszają i robią dobre wrażenie. 

A global map of wind, weather and ocean conditions - w zasadzie nic dodać, nic ująć. Fajnie widać tworzące się w czasie rzeczywistym cyklony tropikalne. 

Worldometers - smutna strona, która bezwzględnie pokazuje upływ czasu - zobaczycie, w jakim tempie ludzie się rodzą i umierają, jak szybko ubywają nam surowce i na ile dni ich jeszcze zostało.... i oczywiście wiele innych danych statystycznych

OpenStreetMap Polska - portal Polskiej Społeczności Open Street Map - do pobrania mapy konturowe

Seterra - aplikacja pomagająca nauczyć się lokalizacji obiektów na mapie

Zaskakujące

Antlion Cone Death Trap - ponad 3-minutowy, trzymający w napięciu film o próbie upolowania mrówki przez jej odwiecznego wroga - mrówkolwa. Ostrzegam - drastyczne sceny (szczególnie jeśli się jest mrówką). 

Poradnik Maturzysty

Jak interpretować przekroje geologiczne na maturze? - artykuł dr. Jerzego Giżejewskiego

W tej części przygotowałem dla Was odnośniki do ciekawych, bądź nieciekawych, ale przydatnych do nauki geografi materiałów (filmy, aplikacje itp.), a także zagadnienia do sprawdzianu na poszczegolne działy (z podziałem na tematy - w układzie takim, jak w podręczniku).

Zagadnienia i materiały są przeznaczone przede wszystkim dla klas z rozszerzoną geografią, ale zachęcam wszystkich do poszerzania swojej wiedzy o świecie.

Przypominam także, że zagadnienia do sprawdzianu dla poziomu podstawowego znajdziecie w Zeszycie Ćwiczeń (tzw. "Na wyrywki"). 

Zakres rozszerzony
Klasa 1 - Geografia fizyczna świata
  • Geografia - klasy 1 - poziom rozszerzony - dostępne wkrótce
Klasa 2 - Geografia społeczno-ekonomiczna
Klasa 3 - Geografia Polski
Klasa 4 - Geografia Polski

 

Geografia w szkole podstawowej

Wytyczne do prezentacji multimedialnych

Uwaga: Prezentacje powinny być wykonane i przesłane w programie PowerPoint (szkoła udostępnia ten program dla każdego ucznia w ramach pakietu Office365).

Wykonanie prezentacji multimedialnych jest jednym ze sposobów uzyskania dodatkowej oceny z geografii. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które będą brane pod uwagę przy ocenie prezentacji. 

  1. Zgodność z tematem - prezentacja powinna być zgodna z otrzymanym tematem.
  2. Czytelność - w prezentacji należy stosować dużą czcionkę, która jest bez problemu widoczna dla odbiorców z każdego miejsca w sali lekcyjnej.
  3. Minimum tekstu - w prezentacji należy unikać wklejania dużej ilości tekstu. Zagadnienia należy przedstawić hasłowo, a rozwinięcie można umieścić w notatkach w prezentacji, notatkach własnych lub przedstawić z pamięci podczas wystąpienia. 
  4. Dobra jakość grafik - należy unikać prezentowania zdjęć i grafik w niskiej jakości, z widocznymi znakami wodnymi zabezpieczającymi pliki. 
  5. Opisane źródło grafik - należy korzystać z grafik dostępnych w bezpłatnych serwisach (np. pixabay.com). Z wielu fotografii, do celów edukacyjnych można też korzystać na prawie cytatu. W każdym wypadku należy podać źródło. 
  6. Tytuł i autor prezentacji - na slajdzie tytułowym należy umieścić tytuł oraz autora/autorów prezentacji. 

Pamiętaj: 
Podczas wystąpienia z wykorzystaniem swojej prezentacji należy zwracać się do słuchaczy. Błędem jest czytanie tekstu z prezentacji (w zasadzie nie powinno go tam być). Można natomiast korzystać z własnych notatek. Podczas wypowiedzi należy dbać o odpowiednią artykulację i głośność.