Oddziały w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole mamy 16 oddziałów liceum. Przedmioty, których uczymy na poziomie rozszerzonym, to przede wszystkim matematyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia oraz język angielski. Ponadto w klasach lingwistyczno-społecznych, wybrane przedmioty mają charakter dwujęzyczny. 

Dla tych, którzy po naszym liceum chcieliby kontynuować naukę na Politechnice Warszawskiej, oferumy możliwość współpracy z tą uczelnią już od pierwszej klasy. W ramach współpracy z Politechniką, w wybranych klasach prowadzone są zajęcia z mechatroniki i gospodarki przestrzennej. 

Klasa 1a - wychowawca: Katarzyna Fukowska
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 1b - wychowawca: Małgorzata Podlewska
Klasa matematyczno-językowa.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, język włoski/język hiszpański.

Klasa 1c - wychowawca: 
Klasa matematyczno-geograficzna. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - elementy gospodarki przestrzennej.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

Klasa 1d - wychowawca: Anetta Deptko
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Klasa 1e - wychowawca: Piotr Stankiewicz
Klasa matematyczno-geograficzna.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

Klasa 1f - wychowawca: Anna Janicka
Klasa matematyczno-biologiczna.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, język angielski.

 

Klasa 2a - wychowawca: Tomasz Michalik
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 2b - wychowawca: Dominika Zasłona-Dukielska
Klasa matematyczno-językowa.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, język włoski/język hiszpański.

Klasa 2c - wychowawca: Dorota Zwolenik
Klasa matematyczno-geograficzna. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - elementy gospodarki przestrzennej.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.

Klasa 2d - wychowawca: Małgorzata Jurys
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka.

 

Klasa 3a - wychowawca: Anna Lipińska
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: podstawy przedsiębiorczości, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 3b - wychowawca: Iwona Karczewska
Klasa matematyczno-językowa.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, język włoski/język hiszpański.

Klasa 3c - wychowawca: Rafał Pazura
Klasa matematyczno-geograficzna. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - elementy gospodarki przestrzennej.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.

Klasa 3d - wychowawca: Dorota Zwolenik
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka.

 

Klasa 4a - wychowawca: Krystian Iwaniuk
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: podstawy przedsiębiorczości, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 4b - wychowawca: Marcin Warchoł
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej - elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka.