Od dnia 4 maja 2023 roku Absolwenci naszego liceum przystąpią do egzaminu maturalnego w zmienionej formule. Zmiana formuły egzaminu jest spowodowana koniecznością dostosowania treści sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych do realizowanej przez uczniów podstawy programowej. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której publikowane są bieżące komunikaty nt. egzaminu maturalnego oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne w nowej formule. 

 

 

Terminy egzaminów maturalnych w terminie podstawowym zamieszczono w poniższej tabeli.

 

Pełna informacja nt. terminów egzaminu dostępna jest w Komunikacie Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminów.

Ponadto na stronie Centralnej Komisji publikowane są bieżące informacje i komunikaty, informatory i materiały pomocnicze.