Dorota Zwolenik

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Dorota Zwolenik - absolwentka Matematyki Nauczycielskiej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest Egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu maturalnego z matematyki.

W naszej szkole uczy matematyki w liceum. Prowadzi także zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki.

W wolnym czasie podróżuje, chodzi po górach i jeździ na nartach.