Historia liceum

Początki szkoły w Wilanowie sięgają XIX wieku i związane są ściśle z osobą Stanisława Kostki Potockiego, który właśnie tutaj założył szkołę elementarną. Pierwszym kierownikiem szkoły po II wojnie światowej, a potem jej długoletnim dyrektorem był pan Jan Kazimierczak i to jemu szkoła zawdzięcza najwięcej – wybór patrona, rozległy ogród, niepowtarzalną atmosferę.

Przeszłość daleka i bliska

Pisząc o historii XXXVIII LO trudno nie nawiązać do działalności Stanisława Kostki Potockiego – założyciela pierwszej szkoły elementarnej w Wilanowie w 1807 roku, z której w latach II RP zrodziła się szkoła powszechna, a po II wojnie światowej powstało również liceum ogólnokształcące.

W 1926 r. kierownikiem placówki został pan Adam Worobczuk. Dzięki jego staraniom w roku 1935 oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Wiertniczej 26, który powstał przy pomocy lokalnej społeczności. Szkoła liczyła 800 uczniów i 14 nauczycieli.

W pierwszych dniach kampanii wrześniowej nauczyciele zadbali o zabezpieczenie mienia szkoły. Dnia 1. września 1939 roku odbyła się ostatnia Rada Pedagogiczna, jednak działalność oświatowa szkoły nie ustała – uczniowie kontynuowali naukę na tajnych kompletach. Prowadził je m.in. przyszły kierownik szkoły, pan Jan Kazimierczak.

Podczas wojny, na terenie przylegającym do budynku, odbywały się walki. Jedną z ofiar był kierownik szkoły, pan Adam Worobczuk, który zginął w Palmirach. Tablicę poświęconą jego pamięci odsłonięto w 1963 r. Uczniowie szkoły brali również udział w Powstaniu Warszawskim.

Już 17 stycznia 1945 r. niektórzy nauczyciele wrócili do szkoły. Budynek był zniszczony, ocalała jedynie stara szkółka przy ulicy Vogla, w której odbywała się nauka na trzy zmiany.

Pierwszym kierownikiem placówki po wojnie został pan Jan Kazimierczak. Powojenny rok szkolny trwał do 31 lipca i zakończył się uroczystością na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie, transmitowaną przez radio. Najważniejszym celem ówczesnego kierownika była odbudowa szkoły przy ulicy Wiertniczej. W pracach brali udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz mieszkańcy Wilanowa, którzy do dziś identyfikują się ze szkołą i czują się za nią odpowiedzialni.

Jesienią 1947 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu, a w roku 1952 została utworzona 11-klasowa szkoła ogólnokształcąca i ten rok należy traktować jako datę rozpoczęcia działalności XXXVIII LO.

Wokół budynku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli założyli piękny ogród. W latach 60-tych szkoła zajęła I miejsce w Warszawie za najpiękniejsze otoczenie. Na terenie znajdowały się działki, na których uczniowie w ramach prac społecznych uprawiali warzywa, wykorzystywane w stołówce szkolnej.

4 maja 1972 roku z inicjatywy Jana Kazimierczaka odbyło się uroczyste nadanie imienia Stanisława Kostki Potockiego Szkole Podstawowej nr 261 i XXXVIII LO, połączone z wręczeniem sztandarów i ślubowaniem. O uroczystości poinformował Dziennik Telewizyjny, przybliżając jednocześnie widzom sylwetkę patrona szkoły – wybitnego działacza KEN, zwolennika reform i postępu, zasłużonego twórcy oświaty.

W roku szkolnym 2008/2009 budynek szkoły przeszedł gruntowny remont – na ten czas zajęcia przeniesiono do innych placówek. Dzięki temu szkoła zyskała dodatkową kondygnację, a tym samym kilkanaście sal, wyposażonych w najnowszy sprzęt RTV, salę – laboratorium do języków obcych oraz salę multimedialną.

W 2011 r. na terenie szkoły powstała hala sportowa z pełnowymiarową krytą pływalnią.

Siedziba szkoły i jej otoczenie

Wieś Milanów istniała tu od XIV w. W XVII w. majątek ów nabył Jan Sobieski, który uczynił to miejsce swoją siedzibą i zmienił nazwę na Villa Nova. Z inicjatywy króla powstał okazały, barokowy pałac, którego jednym z twórców był włoski architekt Augustyn Locci. W 1799 r. pałac przejęła Aleksandra Lubomirska z mężem Stanisławem Potockim. Ambicją nowych właścicieli stało się przywrócenie dawnej świetności „domowi ręką bohatera wzniesionego”. W części pałacu utworzono „sanktuarium”, w którym gromadzono pamiątki po królu Janie III Sobieskim. W 1805 r. Stanisław Kostka Potocki udostępnił obiekt szerszej publiczności, czyniąc z niego muzeum.

Obecny budynek szkoły przy ulicy Wiertniczej znajduje się w pobliżu pałacu i kościoła św. Anny. Szkoła im. Stanisława Kostki Potockiego jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Wilanowie – miejscu szczególnie związanym z historią naszej ojczyzny. Siedziba i otoczenie szkoły wpływają na jej szczególną atmosferę.

Szkoła staje się placówką coraz bardziej nowoczesną, na miarę XXI wieku, a jej absolwenci chętnie tu wracają, opowiadając o sukcesach odniesionych w dorosłym życiu, a niejednokrotnie powierzając naszej opiece swoje dzieci i wnuki.
 

Logo szkoły

W 2016 roku ogłoszono konkurs na logo szkoły. Ostatecznie wygrał projekt uczennicy klasy humanistycznej, Agaty Bajerowskiej.

Dorota Szelerska
Tomasz Michalik