Elwira Tłomacka

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Elwira Tłomacka - nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Historycznego UW. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym UW, studia podyplomowe w zakresie Ogólnomenadżerskim ze specjalnością Zarządzanie w Oświacie na Wydziale Zarządzania UW, studia podyplomowe w zakresie nauczania "Sztuki" - UKSW, studia podyplomowe w zakresie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Zdobyła Certyfikat Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie w zakresie nauczania o holocauście.

Przez dziewięć lat pełniła funkcję doradcy metodycznego m. st. Warszawy w zakresie historii. Jest autorką kilku opublikowanych artykułów z historii Polski XX wieku. Realizuje autorski program nauczania w zakresie historii sztuki. Jest wielkim miłośnikiem podróży i turystyki górskiej.