Tegoroczny egzamin maturalny, zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozpocznie się we wtorek, 4 maja 2021 roku.

O godzinie 9.00 tegoroczni absolwenci naszego liceum przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach w sesji porannej odbędą się egzaminy z matematyki (środa), języka angielskiego na poziomie podstawowym (czwartek) oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (piątek). Jednocześnie w sesjach popołudniowych będą się odbywały egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki oraz filozofii.

 

W związku z utrunieniami w nauce wynikającymi z pandemii koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021. Wymagania egzaminacyjne opracowano na podstawie obowiązującej podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. W wymaganiach usunięto część dotychczas obowiązujących treści. Aktualne wymagania egzaminacyjne do pobrania poniżej: 

Otwórz Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku jest dostępny na dole strony. Najważniejsze terminy egzaminu majowego przedstawiają się następująco:

Harmonogram tegorocznych egzaminów w komunikacie CKE - aktualizacja na dzień 22 grudnia 2020 roku