Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której publikowane są bieżące komunikaty nt. egzaminu maturalnego oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne w nowej formule. 

Terminy egzaminów maturalnych w terminie podstawowym zamieszczono w poniższej tabeli.

Pełna informacja nt. terminów egzaminu dostępna jest w Komunikacie Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminów.

Ponadto na stronie Centralnej Komisji publikowane są bieżące informacje i komunikaty, informatory i materiały pomocnicze.