Tegoroczny egzamin maturalny, zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozpocznie się w środę, 4 maja 2022 roku.

O godzinie 9.00 tegoroczni absolwenci naszego liceum przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach w sesji porannej odbędą się egzaminy z matematyki (czwartek), języka angielskiego na poziomie podstawowym (piątek) oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (poniedziałek.). Jednocześnie w sesjach popołudniowych będą się odbywały egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, drugiego języka obcego na poziomie podstawowym oraz filozofii.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku jest dostępny na dole strony. Najważniejsze terminy egzaminu majowego przedstawiają się następująco:

Harmonogram tegorocznych egzaminów w komunikacie CKE