Oddziały w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole mamy 10 oddziałów liceum. Przedmioty, których uczymy na poziomie rozszerzonym, to przede wszystkim matematyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski, który rozszerzamy w każdej klasie, niezależnie od profilu. Ponadto w klasach lingwistyczno-społecznych, wybrane przedmioty mają charakter dwujęzyczny. 

Dla tych, którzy po naszym liceum chcieliby kontynuować naukę na Politechnice Warszawskiej, oferumy możliwość współpracy z tą uczelnią już od pierwszej klasy. W ramach współpracy z Politechniką, w wybranych klasach prowadzone są zajęcia z mechatroniki i gospodarki przestrzennej. 

Klasa 1a - wychowawca: Krystian Iwaniuk
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: podstawy przedsiębiorczości, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 1b - wychowawca: Marcin Warchoł
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej - elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka.

Klasa 1c - wychowawca: Piotr Stankiewicz
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - elementy gospodarki przestrzennej.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.

Klasa 1d - wychowawca: Katarzyna Fukowska
Klasa matematyczno-społeczna.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 2a - wychowawca: Tomasz Michalik
Klasa lingwistyczno-społeczna z elementami nauczania dwujęzycznego.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa 2b - wychowawca: Ewa Sowińska-Pocheć
Klasa matematyczno-społeczna.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia.
Przedmiot uzupełniający: systemy prawne i ustrojowe.

Klasa 2c - wychowawca: Małgorzata Jurys
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: elementy mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka.

Klasa 3b – wychowawca Anna Lipińska
Klasa matematyczno-społeczna
Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Klasa 3c – wychowawca: Rafał Pazura
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej .
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej: Elementy Gospodarki Przestrzennej.
Przedmioty rozszerzone : j.angielski, matematyka, geografia.

Klasa 3d – wychowawca: Dorota Zwolenik
Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.
Przedmiot dodatkowy realizowany na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Elementy Mechatroniki.
Przedmioty rozszerzone : j.angielski, matematyka, fizyka.