Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogoszenie-o-najkorzystniejszej-ofercie

Ogłoszenie o konkursie na najem kuchni i zaplecza w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021

Poniżej umieszczone zostały dokumenty na najem kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021

Zarzdzenie-Dyrektora.pdf

Ogloszenie-o-konkursie-ZS_79-2019.pdf

Regulamin-konkursu-ZS_79-2019.pdf

Zacznik-nr-1-do-Regulaminu-druk-ofertowy-ZS_79-2019.doc

Zacznik-nr-2-do-Regulaminu-Projekt-Umowy-ZS_79-2019.pdf

Zacznik-nr--1-2.-3-4-do-Projektu-Umowy.pdf

Zarzdzenie-nr-6244-z-2014-r.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT  NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO  – KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o konkursie na najem kuchni i zaplecza w roku szkolnym 2017/2018

Poniżej umieszczone zostały dokumenty na najem kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018

Ogloszenie o konkursie ZS_79 2017

Regulamin konkursu ZS_79 2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu druk ofertowy ZS_79 2017

Załącznik nr 2 do Regulaminu projekt umowy ZS_79 2017

Załącznik nr 1, 2. 3 ,4 do projektu umowy

zarządzenie Dyrektora szkoły pdf

zarzadzenie w sprawie organizajci żywienia wprzedszkolach iszkołach

 

—————

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego ” Dostawę i montaż projektorów w pomieszczeniach ZS nr 79 w Warszawie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ZAKUP KOMPUTERÓW

WYPOSAŻENIE SALI CHEMICZNEJ

Ogłoszenie o konkursie na najem kuchni i zaplecza w roku szkolnym 2015/2016

Poniżej umieszczone zostały dokumenty na najem kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie 6244 Prezydent Warszawy tj 2015

Ogloszenie o konkursie ZS79 2015

Regulamin konkursu ZS79 2015

Załnr1 do Regulaminu druk ofertowy ZS79 2015

Załnr2 do Regulaminu projekt umowy ZS79 2015

Załnr3 do projektu umowy ZS79 2015

Protokół z przeprowadzenia konkursu

Komunikat o zamknięciu konkursu

Tytuł przetargu: Wykonanie remontu i wymiany posadzek podłogowych w pomieszczeniach ZS nr 79
w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł przetargu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.12.2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
Załącznik nr 1
Załącznik nr 7
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o konkursie na dostawę wraz z montażem szafek szkolnych szatniowych do Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedź na pytania dotyczące konkursu cz. 1
Odpowiedź na pytania dotyczące konkursu cz. 2
Odpowiedź na pytania dotyczące konkursu cz. 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu użytkowego – kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie – zmiana
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Umowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy – Protokół użyczenia
Załącznik nr 2 do umowy – Planowanie i organizacja żywienia – wytyczne
Załącznik nr 3 do projektu umowy
Szacunkowe koszta za media na utrzymanie kuchni za jeden miesiąc

Protokół z konkursu ofert

Tytuł przetargu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie

Ogłoszenie BZP prąd ZS79 2013
SIWZ energia elektryczna ZS79 po zmianach
Załącznik nr 1 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 2 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 3 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 4 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 5 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 6 energia elektryczna ZS79
Załącznik nr 7 energia elektryczna ZS79
Zapytanie 1
Zapytanie 2
Wybór oferty prąd ZS79

Tytuł przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie – 2013 rok

Ogłoszenie BZP ZS79 2013
SIWZ ZS79 2013
zal_nr_1_wzor_umowy_ZS79_2013
zal_nr_1_1_ZS79_2013
zal_nr_1_2_ZS79_2013
zal_nr_1_3_ZS79_2013
zal_nr_1_4_ZS79_2013
zal_nr_1_5_ZS79_2013
zal_nr_1_6_ZS79_2013
zal_nr_1_7_ZS79_2013
zal_nr_1_8_ZS79_2013
zal_nr_1_9_ZS79_2013
zal_nr_2A_i_2B_SIWZ_ZS79_2013
zal_nr_3_Formularz_ofertowy_ZS79_2013
Zapytanie do SIWZ art. zywnosciowe ZS79 2013

Rozstrzygnięcie przetargu