Specjaliści - liceum

Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy i psycholog. Nasz gabinet znajduje się na I piętrze - pokój nr 40b. Jest on otwarty dla wszystkich uczniów. Zapraszamy też do kontaktowania się z nami rodziców uczniów oraz nauczycieli.

Główne obszary działań specjalistów
  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu autoprezentacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, technik radzenia sobie ze stresem,
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • udzielanie wsparcia w wyborze przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu,
  • organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W realizacji tych zajęć współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Zarządzania.

Godziny pracy
 
       poniadziałek     11.30- 16.30
       wtorek              11.30- 14.30 oraz 15.30 - 16.30
       środa                 11.30- 14.30
       czwartek           12.30- 13.30 oraz 14.30 - 15.30
       piątek                9.00- 12.00
 
Małgorzata Nowak - psycholog
 
poniadziałek     9.30- 12.30
wtorek            11.30 - 14.30
środa               9.30 - 12.30
czwartek         9.30 - 12.30
piątek             10.30- 13.30

 

Dyżury psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24
Al. Rzeczypospolitej 14

Katarzyna Seliga

    piątek           9.00-13.00