Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną.

W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą:

 • Anna Zalewska - pedagog
 • Małgorzata Banasiak pedagog
 • Paulina Soćko - pedagog specjalny
 • Michał Grudzień - psycholog
   

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie 22 277-15-15.

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje:
psycholog  Katarzyna Seliga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr nr 24 Al. Rzeczypospolitej 14
tel.: (22) 858 20 29, (22) 651 72 49, www.poradniawilanow.pl 

Główne obszary działań specjalistów

 • integracja zespołów klasowych,
 • organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu autoprezentacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, technik radzenia sobie ze stresem,
 • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
 • udzielanie wsparcia w wyborze przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu,
 • organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.