Dokumenty XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie jest publiczną ponadgimnazjalną, trzyletnią szkołą ogólnokształcącą, której ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie świadectwa maturalnego. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa, zaś nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Podstawowym dokumentem regulującym pracę liceum jest, uchwalony w 2016 roku, Statut, którego treść wraz z późniejszymi zmianami można pobrać poniżej. 

Statut XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie (obowiązuje od 30 sierpnia 2019 roku)
    Otwórz Statut XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

​Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie
    Otwórz Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

Procedura zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji
    Otwórz Procedurę zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji

Program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII Liceum Ogólnokształcącego
 
   Otwórz program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII LO

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz innych form pomocy materialnej dla uczniów
    Otwórz Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz innych form pomocy materialnej dla uczniów

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum
    Otwórz Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
    Otwórz Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw
    Otwórz Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw

Regulamin organizowania wycieczek
    Otwórz Regulamin organizowania wycieczek

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2020/2021
    Otwórz Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2020/2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Otwórz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych