Dokumenty XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie jest publiczną ponadgimnazjalną, trzyletnią szkołą ogólnokształcącą, której ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie świadectwa maturalnego. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa, zaś nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Podstawowym dokumentem regulującym pracę liceum jest, uchwalony w 2016 roku, Statut, którego treść wraz z późniejszymi zmianami można pobrać poniżej. 

Statut XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie (tekst jednolity od 15 grudnia 2020 roku)
    Otwórz Statut XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

Zmiany do Statutu XXXVIII LO (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 14 grudnia 2021r.)
    Otwórz Uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 14 grudnia 2021 - zmiany do Statutu LO

Zmiany do Statutu XXXVIII LO (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2022 r.)
    Otwórz Uchwałę nr 34/13/09/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2022 r. 

​Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie
    Otwórz Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

Procedura zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji
    Otwórz Procedurę zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji

Program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII Liceum Ogólnokształcącego
 
   Otwórz program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII LO

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum
    Otwórz Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
    Otwórz Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw
    Otwórz Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw

Regulamin organizowania wycieczek
    Otwórz Regulamin organizowania wycieczek

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2024/2025
     Otwórz listę podręczników szkolnych dla klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Otwórz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

Statut Rzecznika Praw Ucznia
    Otwórz Statut Rzecznika Praw Ucznia
    Otwórz szablon wniosku do Rzecznika Praw Ucznia

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego
    Otwórz Procedurę funkcjonowania Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania