Ewa Malesa

Nadrzędna kategoria: Kadra SP

Ewa Malesa - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Pedagogiczny, na kierunku nauczanie początkowe. Ukończyła Studium Nauczycielskie uzyskując dyplom: wychowanie przedszkolne. W naszej szkole jest wychowawcą klasy, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jak podkreśla, jej motto życiowe to: "Im bardziej chcę coś zrobić, tym mniej nazywam to pracą".

W czasie wolnym lubi pracę w ogrodzie i podróże.