Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy, psycholog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i nauczyciele wspomagający. Gabinet pedagogów i psychologa znajduje się na I piętrze. Gabinet pedagogów - 227, gabinet psychologa - 226. Są one otwarte dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie się na rozmowę ze specjalistami telefonicznie lub za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego Librus (zakładka Pedagog/Psycholog szkolny).

Numery telefonów:

  • Pedagodzy: (22) 277-15-14
  • Psycholog: (22) 277-15-21
  • Terapeuci pedagogiczni: (22) 277-15-17
  • Logopedzi: (22) 277-15-13
Główne obszary działań specjalistów
  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu  profilaktyki agresji i przemocy, cyberprzestrzeni, uzależnień chemicznych i behawioralnych, inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, kontruktywnej komunikacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, 
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • pomoc socjalna.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Strażą Miejską, Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Wilanów, Urzędem Dzielnicy Wilanów i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24. Opiekunem szkoły z ramienia PPP nr 24 jest p. Natalia Poręba - psycholog.

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

Agata Rzepka - pedagog klas III, IVa, IVb, IVe, VII, VIII

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00

Mateusz Miernicki - pedagog klas V, VI, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 9.30 - 17.00
środa 8.00 - 14.30
czwartek 8.00 - 16.30
piątek 8.00 - 12.30

Magdalena Cienkowska - psycholog klas III, IVa, IVb, IVe, V, VI, VII, VIIIa, VIIIc, VIIId, VIIIe, pedagog klas I, II, IVd

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek 8.00 - 16.30
środa 8.00 - 12.30
czwartek 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 12.30

Małgorzata Nowak-Piszlewicz - psycholog klas I, II, IVd, VIIIb

wtorek 10.30 - 11.30
środa 12.30 - 13.30
czwartek 12.30 - 13.30
piątek 13.30 - 15.30

Kamil Kowalski - terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.00 - 10.30
wtorek 9.30 - 17.00
środa 11.30 - 16.15
czwartek 10.30 - 16.15
piątek 9.30 - 14.30

Magdalena Pniewska - terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 11.00 - 16.00
wtorek 11.20 - 16.15
środa 7.45 - 14.15
czwartek 7.45 - 8.45
piątek 7.45 - 11.20

Paulina Soćko - logopeda

poniedziałek 8.00 - 12.30
wtorek 8.00 - 13.30
środa 8.00 - 12.30
czwaertek 8.30 - 13.00
piątek 8.30 - 10.30

Hanna Grochulska - logopeda

poniedziałek 11.30 - 15.30
wtorek 9.00 - 14.00
środa 10.30 - 15.30
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 8.00 - 13.00

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

Monika Gazda - kl. IIa

Mikołaj Sankowski - kl. IIb

Dorota Dziomba - kl. IVd

Jadwiga Chudyba - kl. Vd

Agata Rzepka - kl. VIb

Dorota Bobrowska - kl. VIIa

Magda Cienkowska - kl. VIId

Mateusz Miernicki - kl. VIId

Anna Możdżonek - kl. VIIe

Żaneta Wasążnik - kl. VIIf