Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy, pedagog specjalny, psycholog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i nauczyciele wspomagający.

Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie się na rozmowę ze specjalistami telefonicznie lub za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego Librus (zakładka Pedagog/Psycholog szkolny).

Numery telefonów:
•    Pedagodzy: (22) 277-15-14
•    Psycholog: (22) 277-15-21
•    Terapeuci pedagogiczni: (22) 277-15-17
•    Pedagog specjalny: (22) 277-15-13


GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ SPECJALISTÓW
•    integracja zespołów klasowych,
•    organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu  profilaktyki agresji i przemocy, cyberprzestrzeni, uzależnień chemicznych i behawioralnych, inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, konstruktywnej komunikacji, technik uczenia się, zarządzania czasem,
•    działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
•    indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
•    praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•    pomoc socjalna.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Strażą Miejską, Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Wilanów, Urzędem Dzielnicy Wilanów i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24. Opiekunami szkoły z ramienia PPP nr 24 są  p. Natalia Poręba – psycholog (klasy I - VII) i p. Katarzyna Seliga - psycholog (klasy VII - VIII).

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Agata Rzepka – pedagog, klasy ,VA, VB, VIA, VIB, VID, VIE, VIIA, VIIB, VIID VIIIA, VIIIB

poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.30-13.30 14.30-15.30
środa 10.00 - 14.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 13.00

Sylwia Krakowska – pedagog, klasy IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, IVC, VC, VD,

poniedziałek 9.30 - 13.30
wtorek 8.00 - 14.00
środa 9.30 - 13.30
czwartek 9.30 - 13.30
piątek 9.00 – 13.00

Patrycja Cielecka - psycholog

poniedziałek 10.00 – 12.30 13.30-16.00
wtorek 9.00 – 13.30 14.30-15.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 12.00 – 12.30 13.30-14.30 15.30-16.00

Wiktoria Skoczek - terapeuta pedagogiczny, klasy IA, IIB, IIIA, IVB, IVC, VIA, VIB, VID, VIE, VIIA, VIIB, VIID, VIIIA

poniedziałek 10:40 - 15:25
wtorek 12:40 - 16:15
środa 13:40 - 16:15
czwartek 12:40 - 16:15
piątek 10:40 - 15:25

Kamil Kowalski - terapeuta pedagogiczny, klasy 1B, IIA, IIIB, IVA, VA, VB, VC, VD, VIIIB

poniedziałek 8.50 - 17.10
czwartek 10.30 - 16.15

Paulina Soćko – pedagog specjalny, logopeda

Poniedziałek 9.30 - 15.00
wtorek 11.00 - 15.00
środa 8.00 – 11.30
czwartek 10.30 - 15.00
piątek 8.30 - 13.00

Hanna Grochulska - logopeda

poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 9.00 - 15.30
środa 9.30 - 14.30
czwartek 10.00 - 14.30
piątek 9.30 - 11.30

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

Monika Gazda
Jadwiga Chudyba
Ewa Malesa
Anna Możdżonek
Żaneta Wasążnik
Karolina Żak