Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Szkoła jest publiczną szkołą podstawową, której nadano nr 261. Szkole nadano imię Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Wiertniczej 26. Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Szkołą, razem z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

  • Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 w Warszawie
    • (redagowany)

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania