Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminu na zakończenie klas ósmych na rok szkolny 2021/2022. Egzaminy odbędą się w dniach 24-26 maja 2022 roku, wg następującego porządku: 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
24 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego
25 maja 2022 r. (środa), godz. 9.00 - egzamin z matematyki
26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9.00 - egazmin z języka angielskiego

 

Procedura egzmianu ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
 

Więcej informacji na temat samego egzaminu oraz podstaw programowych można uzykać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.