Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023/2024

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH, W TYM ODDZIAŁU SPORTOWEGO ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW, A TAKŻE ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja do klasy I sportowej 2023/2024

Termin próby sprawnościowej do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym:

próba odbędzie się w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 15.30 w hali sportowej Centrum Sportu Wilanów przy ulicy Wiertniczej 26. 

Opis próby sprawności fizycznej oraz procedury zapisu kandydatów do klasy sportowej zawiera Regulamin Rekrutacji do kl 1, w tym oddziału sportowego, Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Regulamin Rekrutacji do kl 1, w tym oddziału sportowego, Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Próba sprawności fizycznej do kl 1 sportowej - opis

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych trwa od 7 do 13 marca 2023 r. do godz. 16:00

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych 2023/2024

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2023/2024

Organizacja oddziałów sportowych w klasach I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

W terminie od 7 marca 2023 r. od godz. 13:00 do 22 marca 2023 r. do godz. 20:00 trwa rejestracja wniosków/zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do klasy pierwszych szkół podstawowych

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej 2023/2024

Organizacja oddziałów sportowych w klasach IV w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej

Regulamin rekrutacji do klasy IV sportowej

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji i próby sprawności fizycznej jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji w harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Nabór prowadzony będzie do klasy IV sportowej o profilu  koszykówka. 

Próba sprawności fizycznej do kl 4 sportowej - opis

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej 2023/2024

Informacje ogólne strona Biura Edukacji

Harmonogram działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2023/2024

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Plan organizacji klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla rodziców – rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2023/2024

·