Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Już niedługo upragniona "majówka". Ten wolny czas to nie tylko czas odpoczynku, ale również czas pamięci - 3 Maja - tego dnia Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Dlatego w naszej szkole odbył się apel upamiętniający to ważne wydarzenie.