Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
woj. mazowieckie

tel. / fax 22 842 24 33

UWAGA!  Od dnia 24.04.2017 numery ulegają zmianie: Telefon: (22) 277 15 00 Fax: (22) 277 15 01
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

E-mail sekretariat@kostka-potocki.edu.pl
www.kostka-potocki.edu.pl

Dyrektor ZS nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
Ewelina Jankowska

Zastępca dyrektora ZS nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
ds. XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
Wioletta Ossowska

Zastępca dyrektora ZS nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
ds. Szkoły Podstawowej nr 261 klasy 1-3 SP
Anna Zalewska

Zastępca dyrektora ZS nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
ds. Szkoły Podstawowej nr 261 klasy 4-6 SP
Aneta Kulczak