Spotkanie organizacyjne w nowym roku szkolnym 2019/20

09.09.2019 r. Nasze Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczyna trzeci rok swojej działalności.

Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do uczniów naszej szkoły (klas 4-8), którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska.

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, którzy mogą i chcą poświęcić swój wolny czas, aby czynnie uczestniczyć w pracach Koła Wolontariatu.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 17 WRZEŚNIA (WTOREK) PODCZAS PRZERWY 20 MIN. (12.20-12.40) W SALI 44. Omówimy nasze plany, cele i działania koła. Wyjaśnimy co będziemy robić.

PROSIMY, ABY UCZNIOWIE MIELI ZE SOBĄ PISEMNE ZGODY OD RODZICÓW NA UDZIAŁ W PRACACH KOŁA WOLONTARIATU (NA KARTCE).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!