Biblioteka LO - Archiwum

 

Uczennica klasy 3B Liceum PAULINA BOKACKA zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień", i do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Z ortografią na co dzień". Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Drodzy Czytelnicy - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego, z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację na "zakup książek niebędących podręcznikami, w szczególności nowości wydawniczych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 i pozostających w sferze zainteresowania uczniów oraz służących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 Zgodnie z zapisami programu przed dokonaniem zakupu książek szkoła powinna:

 - zasięgnąć opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w tym zakresie,

- zakupione książki powinny być zgodne z zainteresowaniami uczniów i służyć realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

W ramach tego zadania szkoła zobowiązana jest do zorganizowania:

- co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

- co najmniej jednego spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

- zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem zakupionych książek,

- dostosowania organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii i wakacji.

W związku z tym prosimy o:

- zgłaszanie własnych propozycji zakupu nowości wydawniczych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki XXXVIII LO poprzez pozostawienie propozycji w bibliotece szkolnej,  na poczcie służbowej lub wiadomości na Librusie

- propozycje zakupów prosimy zgłaszać do 30 września 2019 r., co jest związane z kalendarzem projektu.

 Dziękuję

 

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - jest to doskonałe miejsce, które można wykorzystać do pracy z uczniami, a także do przygotowania pomocy do zajęć i innych materiałów potrzebnych nauczycielowi w codziennej pracy. Wyposażenie Centrum składa się z 2 stanowisk komputerowych, drukarki.

Bibliotekarz Katarzyna Burda prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, które stanowią ważną część całego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Prawidłowe korzystanie z zasobów biblioteki, opanowanie technik poszukiwania materiałów do dalszego uczenia się i doskonalenia metod samodzielnej pracy z książką i innymi źródłami informacyjnymi, to podstawowe umiejętności warunkujące zdobywanie wiedzy. Umiejętności te nabywają uczniowie podczas lekcji bibliotecznych.

Bibliotekarz Katarzyna Burda od wielu lat organizuje wycieczki edukacyjne do rożnych instytucji kulturalnych i naukowych: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Państwowego, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Gazety Wyborczej i Muzeum Chopina. Wycieczki te cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Bibliotekarz od kilku lat przygotowuje uczniów do konkursów: Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Z ortografią na co dzień”, „Savoir vivre na co dzień", „Z kaligrafią na co dzień", Konkurs Literatuty Obcej „Odpowiednie dać obce słowo" i Olimpiady Medialnej.

 

Z okazji Warszawskiej Jesieni Poezji organizowanej przez Związek Literató Polskich odbyły się lekcje poetyckie dla uczniów XXXVIII LO na których mieliśmy przyjemność gościć współczesnych poetów: Uta Przyboś (córka Juliana Przybosia poety), Joanna Rawik, Bożena Kaczorowska, Ewa Zellenay, Grzegorz Trochimczuk, Barbara Rustecka, Mieczysław Machnicki, Leszek Żuliński, Joanna Jagiełło, Rena Marciniak-Kosmowska, Marek Wawrzykiewicz, Janusz Termer, Wiesław Łuka, Andrzej Milewski.

 

Uczniowie XXXVIII LO wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta "Podaruj wiersz". Udział w akcji polegał na przepisaniu wybranego wiersza na przygotowanej karcie papeterii i podarowaniu go konkretnej osobie. W zamierzeniu organizatorów inicjatywa ta ma budować i wzmaniać sieć relacji międzyludzkich, których osnową jest słowo - znaczące, niosące sens, dające oparcie. Do akcji "Podaruj wiersz" przyłączyły się także instytucje pomocy społecznej, domy dziecka, hospicja, noclegownie dla bezdomnych - podopieczni tego typu placówek otrzymają wiersze przepisane specjalnie dla nich przez uczestników akcji. "Wierzę, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności". 

Dnia 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10 odbyła się IV edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam". Głównym celem od pierwszej edycji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. W akcji udział wzięli uczniowie ze wszystkich klas liceum. Uczniowie czytali książki nie tylko na terenie szkoły, ale także w parku Pałacu w Wilanowie, przed Urzędem Dzielnicy Wilanów, na pętli autobusowej.

 

 

 

Od wielu lat biblioteka współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich, który organizuje Jesień Poezji Polskiej i z tej okazji w liceum gościli współcześni poeci: Marek Wawrzkiewicz, Anna Czachorowska, Grzegorz Trochimczuk, Wiesław Łuka, Ewa Zelenay, Barbara Rustecka, Andrzej Tchórzewski i Lam Quang My.

Dnia 9 listopada  2018 r. odbyło się wspólne czytanie literatury o tematyce niepodległościowej w bibliotece liceum. Wybór tekstów do czytania pochodził z ogłoszonej przez Kancelarię Prezydenta RP  Listy Tekstów – Antologia Niepodległości 2018 m.in. A.Asnyka „Póki w narodzie myśl swobody żyje”, L. Staffa „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, C.Godebskiego „Wiersz do Legionów polskich”, A.Mickiewicza „ Do matki Polki”, C.K.Norwida „Moja piosnka II”, Z.Krasińskiego „Psalm miłości”, S.Wyspiańskiego „Wyzwolenie”.Utwory te pięknie odczytali uczniowie klas:2C, 3ABC i 1ABC wraz z nauczycielami: p. Anetą Kulczak, p. Ireną Niespodziewańską i p. Rafałem Pazurą. Prezentację połączono z krótką dyskusją na tematy historyczne.

Mam przyjemność pogratulować zwycięstwa w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień ”Paulinie Bokackiej uczennicy klasy 2B liceum. Paulina przeszła do II etapu konkursu z najwyższą liczbą punktów.

Paulina Bokacka  przeszła także do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „ Z ortografią na co dzień ” z najwyższą liczbą punktów. Serdecznie gratulujemy bo konkursy były bardzo trudne i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

niedzielne południe 8 września o godz. 12.00 sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2 z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Piśmiennictwa oraz Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji młodzież i dorośli z dzielnicy Wilanów powalczyli o tytuł Wilanowskiego Mistrza Ortografii. Paulina Bokacka, uczennica klasy 3B,  XXXVIII LO wzięła udział w dyktandzie. Uczestnicy II Wilanowskiego Dyktanda zmierzyli się z tekstem przygotowanym przez wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, leksykografa prof. Andrzeja Markowskiego. Treść dyktanda przeczytał aktor Przemysław Sadowski. Na zwycięzców naszpikowanego trudnościami językowymi dyktanda czekały atrakcyjne nagrody. Paulina Bokacka otrzymała dyplom za udział w dyktandzie oraz upominek.

 

 

Dnia 19 czerwca 2019 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Paulina Bokacka, uczennica klasy 2B XXXVIII LO, otrzymała dyplomy i nagrody książkowe za udział w czterech ogólnopolskich konkursach: "Z poprawną polszczyzną na co dzień", "Z ortografią na co dzień", "Z kaligrafią na co dzień" i "Savoir vivre na co dzień". Serdecznie gratulujemy Paulinie za osiagnięcie wysokich wyników i przejście do trzeciego etapu konkursów.