Małgorzata Jurys

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Absolwentka Wydziału Matematyczno - Fizyczno - Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie egzaminu maturalnego z matematyki.