Anna Lipińska

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Anna Lipińska - polonistka. Absolwentka Filologii Polskiej, ukończyła także studia podyplomowe dla nauczycieli i animatorów kultury „Wiedza o kulturze” na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracuje w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Posiada uprawnienie egzaminatora CKE z języka polskiego. Jest współtwórczynią Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Pół żartem, pół serio …” organizowanego od 2010 r. przez XXXVIII LO w Warszawie.