Renata Cichocka

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Renata Cichocka - absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki  i Mechaniki UW.

Jeste nauczycielem mianowanym. Uczy fizyki w liceum i fizyki i matematyki w szkole podstawowej.