Marzena Gałecka-Borowska

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Marzena Gałecka-Borowska - polonistka. Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki-Potockiego ds. Szkoły Podstawowej - klasy 4-8. 

Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Filologii Polskiej na Polskiej Akademii Nauk. Nauczanie języka polskiego jest jej zawodem i pasją. Pracowała w XIII LO w Szczecinie, gdzie zorganizowała i prowadziła razem z młodzieżą Świetlicę Środowiskową. Ukończyła kurs teatralny prowadzony przez aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie. Pisała scenariusze do lekcji związane ze sztukami wystawianymi w Teatrze Współczesnym i wydawała je w zeszytach "Dys...Kurs z teatrem".

Pracuje w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Ma także uprawnienia do nauczania religii i prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Jej pasją jest literatura kobieca i poezja Zuzanny Ginczanki.