Ewa Sowińska-Pocheć

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Ewa Sowińska-Pocheć - z wykształcenia ekonomistka. Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Uzupełniała wykształcenie na Uniwersytecie Gdańskim oraz licznych kursach lingwistycznych w kraju i za granicą. Ma wieloletnie i szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, studentami, a także z osobami dorosłymi, które rozpoczęła od 1997 roku  w szkołach prywatnych, społecznych  i państwowych.

Od 1999 roku związana jest z Liceum im. Kostki Potockiego w Warszawie jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca. Pracuje w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Uzyskała również uprawnienia egzaminatora z języka angielskiego. Jej uczniowie wykazują się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego.

Interesuje się podróżami, historią, a także uprawia czynnie narciarstwo oraz pływanie.