Wojciech Kubiak

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Wojciech Kubiak - nauczyciel filozofii i etyki. Pracuje w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Posiada uprawnienia egzaminatora z filozofii, jest doradcą metodycznym z filozofii i etyki.

W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej  prowadzi warsztaty filozoficzne i wykształcił wielu finalistów i laureatów konkursów i olimpiad filozoficznych. Przygotowuje do matury z filozofii. W czasie wakacji dla młodzieży warszawskiej  organizuje i prowadzi Letnią Akademię Filozofii. Pasjonuje się filozofią i fotografią. Jest szkolnym fotografem.