Hanna Gębczak

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Hanna Gębczak - psycholog w stopniu nauczyciela mianowanego. Wieloletni pracownik warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jest certyfikowanym terapeutą (mistrz NLP), trenerem komunikacji i psychoedukacji.

Prowadzi prace socjoterapeutyczne, terapeutyczne, edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Współtworzyła lub uczestniczyła w realizacji zadań polepszających wspieranie dzieci i ich rodziców – np. świetlice socjoterapeutyczne „Gniazdo”, TPD, „Szkoła dla rodziców”.

Uczestniczy w pracach grupy interwentów oświatowych powołanych przez Prezydenta m.st. Warszawy do rozwiązywania sytuacji kryzysowych w oświacie, jest mediatorką, współpracuje w tym zakresie z sądami prowadząc mediacje rodzinne.