Damian Rogala

Damian Rogala jest nauczycielem kontraktowym języka włoskiego. Absolwent jednolitych studiów magisterskich filologii włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał pracując w warszawskich szkołach językowych oraz w szkołach średnich, m. in. w klasach dwujęzycznych z wykładowym językiem włoskim w CX Liceum Ogólnokształcącym im. R. Schumana. Współpracuje także ze szkołami wyższymi: prowadził zajęcia z praktycznej nauki języka włoskiego, tłumaczeń oraz metodyki nauczania języka włoskiego na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak sam o sobie mówi: "Nauczanie to nie tylko moja praca, ale także pasja". Nie wyobraża sobie innej pracy. Przekonany o potrzebie stałego doskonalenia warsztatu pracy regularnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego m. in. w kursach dokształcających dla nauczycieli języka włoskiego organizowanych przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

Jego czas wolny wypełnia gotowanie, treningi Power Bike i oczywiście wyjazdy do Włoch.

Nadrzędna kategoria: Kadra LO