Piotr Stankiewicz

Nadrzędna kategoria: Kadra LO

Piotr Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej i podyplomowe studia nauczania przyrody na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów popularnonaukowych w dwutygodniku "Victor Gimnazjalista", podręczników "Bliżej geografii" do gimnazjum oraz "Geografia" do szkoły podstawowej w wydawnictwie WSiP, przewodniczący zespołu autorskiego publikacji "Szkoła bliżej świata nauki. Innowacyjne rozwiązania dla edukacji w projekcie EDUSCIENCE" (otwórz online), oraz jej angielskiej wersji "Moving schools closer to the world of science" (otwórz online). 

Współpracuje z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie jako doradca metodyczny uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, m.in. EDUSCIENCE, ERIS, EDU-ARCTIC, ODYSSEY.

Obszar szczególnych zainteresowań geograficznych to obszary Arktyki, badanie obszarów polarnych przez polskich naukowców, w szczególności w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie i Antarktycznej Stacji Polarnej im. Henryka Arctowskiego. 

W naszej szkole jest nauczycielem geografii w liceum ogólokształcącym. Prowadzi także zajęcia z gospodarki przestrzennej w klasach objętych patronatem Politechniki Warszawskiej.