Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego  Konkursu Plastycznego  „La vie est courte, l’art est long”. Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez XXXVIII LO im. S. Kostki Potockiego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów dotyczy twórczości francuskiego malarza Edgara Degas, jednego z największych malarzy końca XIX wieku. Mimo że szczególnie upodobał sobie przedstawianie tańczących kobiet, malował też sceny rodzajowe, konie i sceny sportowe.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu Plastycznego
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „La vie est courte, l’art est long”. jest organizowany przez XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego od 2015 roku, a w każdej edycji bierze udział co najmniej setka uczniów z warszawskich szkół. Do tej pory byli to gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich, a od tego roku szkolnego także siódmo- i ósmoklasiści mają szansę zaprezentować swoje dzieła.

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości języka, kultury, sztuki Francji i krajów frankofońskich, rozwijanie i doskonalenie uzdolnień twórczych oraz rozbudzanie wrażliwości uczniów.

W poprzednich latach konkurs odbywał się pod hasłem: „Dokończ dzieło mistrza” (2015 r.), „Kopiujemy francuskich impresjonistów” (2016 r.), „I Ty możesz być jak Delacroix albo Monet !” (2017 r.), „Śladami Van Gogha” (2018 r.). Tegoroczny konkurs nosi tytuł „A może tak Degas?”

Udział w konkursie jest bezpłatny, a na laureatów czekają nagrody!