Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzyszkolnego  Konkursu Plastycznego  „La vie est courte, l’art est long”. Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów oraz Instytutu Francuskiego w Warszawie dotyczy twórczości Gustawa Caillebotte'a.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz Regulamin Konkursu Plastycznego
Pobierz Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia
Pobierz Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „La vie est courte, l’art est long”. jest organizowany przez XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego od 2015 roku, a w każdej edycji bierze udział co najmniej setka uczniów z warszawskich szkół. Do tej pory byli to gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich, a od tego roku szkolnego także siódmo- i ósmoklasiści mają szansę zaprezentować swoje dzieła.

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości języka, kultury, sztuki Francji i krajów frankofońskich, rozwijanie i doskonalenie uzdolnień twórczych oraz rozbudzanie wrażliwości uczniów.

W poprzednich latach konkurs odbywał się pod hasłem: „Dokończ dzieło mistrza” (2015 r.), „Kopiujemy francuskich impresjonistów” (2016 r.), „I Ty możesz być jak Delacroix albo Monet!” (2017 r.), „Śladami Van Gogha” (2018 r.), „A może tak Degas?” (2019 r.), „Poznajcie nabistów" (2020). Tegoroczny konkurs nosi tytuł „Twórczość Gustawa Caillebotte'a".

Udział w konkursie jest bezpłatny, a na laureatów czekają nagrody!