Geografia - klasy 1 - poziom podstawowy - treści

Dział I Obraz Ziemi - Otwórz zagadnienia do sprawdzianu

1.1. Źródła informacji geograficznej

1.2. Mapa jako obraz Ziemi

1.3. Korzystamy z mapy

Dział II Ziemia we Wszechświecie

2.1. Wszechświat i Ziemia
Origin of the Universe - National Geographic
The Scale of the Universe
The Solar System - National Geographic

2.2. Ruch obiegowy Ziemi
3D Sun-Path - aplikacja pokazująca wędrówkę Słońca nad horyzontem w ciągu roku
Instrukcja krok po kroku - jak obliczać wysokość górowania Słońca

2.3. Ruch obrotowy Ziemi
Instrukcja krok po kroku, jak liczyć różnice czasu słonecznego

Dział III Atmosfera

3.1. Temperatura powietrza

3.2. Ciśnienie atmosferyczne

3.3. Opady atmosferyczne

3.4. Prognozowanie pogody

3.5. Klimaty kuli ziemskiej

Dział IV Hydrosfera

4.1. Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean
Czym jest cykl hydrologiczny?
The water cycle.

4.2. Wody powierzchniowe
How Tides Work - film na YouTube wyjaśniający powstawanie pływów morskich. 
Spring and Neap Tides - mega proste wyjaśnienie, dlaczego pływy syzygijne mają większą amplitudę niż pływy kwadraturowe.

4.3. Lodowce górskie i lądolody

Dział V Litosfera. Procesy wewnętrzne.

5.1. Budowa wnętrza Ziemi. Skały.

5.2. Tektonika płyt litosfery

5.3. Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.
Last quake - strona, na której sprawdzisz ostatnie trzęsienia ziemi. 
Aplikacja na Adroida - CSEM EMSC LastQuake (do pobrania ze sklepy Play)
Rejestracja trzęsienia ziemi za pomocą smartfona - pobierz aplikację Hamm Seismograph

Dział VI Litosfera. Procesy zewnętrzne.

6.1. Wietrzenie. Procesy krasowe

6.2. Rzeźbotwórcza działalność rzek
Formation of a V shaped valley - labelled diagram and explanation - film 1:22

6.3. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
How do glaciers shape the landscape? Animation.2:30
Glacial processes and landforms. BBC Geography - Glaciers. 
3:55

6.4. Rzeźbotwórcza działalność morza

6.5. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Dział VII Pedosfera i biosfera

7.1. Gleby na kuli ziemskiej

7.2. Szata roślinna na Ziemi