Geografia dla klas

W tej części przygotowałem dla Was odnośniki do ciekawych, bądź nieciekawych, ale przydatnych do nauki geografi materiałów (filmy, aplikacje itp.), a także zagadnienia do sprawdzianu na poszczegolne działy (z podziałem na tematy - w układzie takim, jak w podręczniku).

Zagadnienia i materiały są przeznaczone przede wszystkim dla klas z rozszerzoną geografią, ale zachęcam wszystkich do poszerzania swojej wiedzy o świecie.

Przypominam także, że zagadnienia do sprawdzianu dla poziomu podstawowego znajdziecie w Zeszycie Ćwiczeń (tzw. "Na wyrywki"). 

Zakres rozszerzony
Klasa 1a, 1c - Geografia fizyczna świata
Klasa 2a, 2c - Geografia społeczno-ekonomiczna
Klasa 3a - Geografia Polski
Klasa 4a - Geografia Polski

Przedmiotowe Zasady Oceniania Geografii - LO

Otwórz Przedmiotowe Zasady Oceniania Geografii

Geografia w szkole podstawowej

Wytyczne do prezentacji multimedialnych

Uwaga: Prezentacje powinny być wykonane i przesłane w programie PowerPoint (szkoła udostępnia ten program dla każdego ucznia w ramach pakietu Office365).

Wykonanie prezentacji multimedialnych jest jednym ze sposobów uzyskania dodatkowej oceny z geografii. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które będą brane pod uwagę przy ocenie prezentacji. 

  1. Zgodność z tematem - prezentacja powinna być zgodna z otrzymanym tematem.
  2. Czytelność - w prezentacji należy stosować dużą czcionkę, która jest bez problemu widoczna dla odbiorców z każdego miejsca w sali lekcyjnej.
  3. Minimum tekstu - w prezentacji należy unikać wklejania dużej ilości tekstu. Zagadnienia należy przedstawić hasłowo, a rozwinięcie można umieścić w notatkach w prezentacji, notatkach własnych lub przedstawić z pamięci podczas wystąpienia. 
  4. Dobra jakość grafik - należy unikać prezentowania zdjęć i grafik w niskiej jakości, z widocznymi znakami wodnymi zabezpieczającymi pliki. 
  5. Opisane źródło grafik - należy korzystać z grafik dostępnych w bezpłatnych serwisach (np. pixabay.com). Z wielu fotografii, do celów edukacyjnych można też korzystać na prawie cytatu. W każdym wypadku należy podać źródło. 
  6. Tytuł i autor prezentacji - na slajdzie tytułowym należy umieścić tytuł oraz autora/autorów prezentacji. 

Pamiętaj: 
Podczas wystąpienia z wykorzystaniem swojej prezentacji należy zwracać się do słuchaczy. Błędem jest czytanie tekstu z prezentacji (w zasadzie nie powinno go tam być). Można natomiast korzystać z własnych notatek. Podczas wypowiedzi należy dbać o odpowiednią artykulację i głośność.