Wśród absolwentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW krąży definicja terminu "geografia" przypisywana wybitnemu przedstawicielowi tej dziedziny nauki, profesorowi Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu, która uznaje, że "Geografia jest tym, czym się zajmują geografowie". O ile można tej definicji zarzucić pewne uproszczenie, to z całą pewnością jest to jedyna definicja, która kompleksowo opisuje, czym jest geografia i nie pomija żadnego jej aspektu. 

Skoro geografia jest tak obszerną dziedziną wiedzy, więc opanowanie wszystkich jest zawiłości często jest przykre i wymaga dużej ilości czasu. To dlatego w naszym liceum staramy się oswajać geografię, szukać sposobów łatwiejszego jej zrozumienia i wyjaśnienia zjawisk geograficznych. Często pomaga nam w tym niestandardowe podejście do lekcji, korzystanie z dodatkowych materiałów, udział w projektach oraz odrobina poczucia humoru. 

Poniżej znajdziecie ciekawe linki wraz z krótkim opisem, czego możecie się po nich spodziewać i w jakim stopniu może Wam to pomóc zrozumieć geografię.