Wioletta Ossowska

Wioletta Ossowska - nauczycielka fizyki. Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie ds. Liceum Ogólnokształcącego. 

Wioletta Ossowska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczy fizyki w zakresie rozszerzonym w klasach pod patronatem Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z Wydziałem Mechatroniki oraz z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest współorganizatorką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych "Od geografii do chemii". Jak sama podkreśla, sprawia jej ogromną satysfakcję, gdy jej uczniowie wiedzę z zakresu fizyki potrafią wykorzystać w praktyce, do tworzenia własnych projektów.

Zamiłowania : książka, film, muzyka i przebywanie na łonie natury.