Justyna Stryjecka

Justyna Stryjecka ukończyła studia z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Mediacji szkolnej i sądowej oraz Terapii pedagogicznej. W Zespole Szkół nr 79 jest pedagogiem. Wśród swoich pasji na pierwszym miejscu wymienia podróże oraz dobrą książkę.