Zespół Szkół nr 79 w WarszawieXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego